Edge HR

– Experter inom HR, lön & arbetsrätt

Logga in till dina tjänster

Har du glömt ditt lösenord?

Glömt lösenord

Fyll i din e-postadress så mailar vi ditt lösenord

Våra webbtjänster är till för alla som har personalansvar, oavsett storlek på företag eller bransch.

Mer om våra webbtjänster

Vi erbjuder HR-system inom rekrytering, kompetensförsörjning, lönekartläggning och chefsguidning.

Mer om våra HR-system

Vi anordnar seminarier och utbildningar inom HR, lön och arbetsrätt. Alltid med aktuella ämnen och kunniga föreläsare.

Se alla evenemang

Aktuellt

Den svåra konsten om något så enkelt som att visa uppskattning

Den svåra konsten om något så enkelt som att visa uppskattning

Det händer någonting härligt när vi säger upp oss. Omgivningen stannar upp för ett ögonblick och tar sig tid att säga allt det där som aldrig blev sagt under den tid vi arbetat ihop. De utbrister sitt missnöje med vårt beslut. De berättar hur mycket de uppskattat att arbeta med just oss. De beskriver hur mycket organisationen behöver just våra speciella förmågor.

Läs hela blogginlägget

Receptet på den oemot- ståndliga arbetsplatsen

Receptet på den oemot- ståndliga arbetsplatsen

Idag står det klart att maktbalansen på arbetsmarknaden har skiftat till medarbetarens fördel. Arbetsmarknaden är allt mer transparent, konkurrensen om de mest talangfulla kandidaterna är stor och medarbetarna får allt större inflytande på arbetsplatsen.

Läs artikeln och ta del av fem viktiga hörnstenar

Passion HR<br> – en ny mötesplats för oss som <br>älskar HR!

Passion HR
– en ny mötesplats för oss som
älskar HR!

På det nya eventet Passion HR fylldes lokalen med över 400 personer med stor passion och en brinnande iver att utveckla HR-arbetet genom nya kunskaper, inspiration och nätverkande. Temat för det årliga eventet, som arrangeras av Edge HR och Dagens Nyheter, var rekrytering.

Läs hela artikeln

Ladda ner några av våra mallar och dokument kostnadsfritt!

Ladda ner några av våra mallar och dokument kostnadsfritt!

Nu har du möjlighet att ladda ner några av de mest populära dokumentmallarna från vår webbtjänst Personal Plus helt utan kostnad!

» Anställningsavtal

» Bekräftelse av anställd egen uppsägning

» Checklista för introduktion av nyanställda

» Erinran

» Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

» Intervjuguide

» Kravprofil

» Ledighetsansökan

» Lönesamtal

» Medarbetarsamtal

» Semesterlista

» Tjänstgöringsbetyg

Edge HR förvärvar Comaeas svenska verksamhet

Edge HR förvärvar Comaeas svenska verksamhet

"Förvärvet av Comaea Talent Management är ett viktigt steg för Edge HR att ytterligare stärka vår portfölj med digitala HR-tjänster i framkant. Med Comaeas digitala lösningar får våra kunder ett enkelt stöd för att kartlägga och utveckla sina medarbetares kompetens och även sin organisatoriska förmåga. Därmed erbjuder vi våra kunder ännu en möjlighet att arbeta effektivt med verksamhetens viktigaste resurs, medarbetarna" säger
Stefan Wikström, VD Edge HR AB.

Läs pressreleasen

Läs om Comaeas Talent Management

Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö beslutad

Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö beslutad

Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Skriften innehåller regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Läs hela artikeln

Vad är det för skillnad på varning och erinran?

Fråga från HR Helpline: Vi har en person som missköter sig vid upprepade tillfällen. Hen sköter inte sitt jobb och är illojal genom att tala illa om företaget. Vad är det för skillnad på varning och erinran? Vad börjar vi med? Läs svaret på frågan

 

Läs fler frågor och svar från HR Helpline

 • Sveriges Radio

  "Edge Rekryteringssystem har hjälpt Sveriges Radio att skapa förutsättningar för en effektiv, strukturerad och transparent rekryteringsprocess. Verktyget har även bidragit till att våra personalspecialister och chefer fått ett ännu närmre samarbete."

  Charlotte Holmberg Drakeklin, Personalstrateg, Sveriges Radio
 • Axfood

  "Edge Chefsportal stödjer våra värderingar och gör att cheferna arbetar mer effektivt i personal- ärenden. Den har dessutom frigjort tid för utvecklings- och förändringsfrågor på personal- avdelningen samt ökat samarbetet mellan våra dotterbolag."

  Louise Ring, Personaldirektör
 • Ikea

  "Utbildningen gav mig verkligen valuta för pengarna. Jag har fått direkt nytta av kunskaperna i mitt jobb, men framför allt förståelse för varför reglerna ser ut som de gör utifrån AD-domar."

  Therese Möller, HR-specialist, Ikea
 • Karlstad kommun

  "Jag har haft stor nytta av dessa utbildningsdagar, både i min roll som rådgivare/konsult inom arbetsrättsliga frågor men även i min roll som utbildare inom arbetsrättsliga frågor för framförallt nya chefer inom kommunen."

  Anette Bergman, Förhandlings- sekreterare, Karlstad Kommun
 • Lexicon

  "Att skriva och ta fram företagspolicyer kan vara både tidskrävande och svårt, men med Edge HR:s webbtjänster kan vi enkelt forma de olika policyer som berör vårt företag och personal och samtidigt säkerställa att vi får med alla viktiga punkter."

  Maria Watson, Ekonomi
 • Sveriges Ingenjörer

  "Edge Lönevågen underlättar administrationen av lönekartläggningen. Verktyget är enkelt och pedagogiskt uppbyggt. En stor fördel är de rapporter man kan skapa direkt i Lönevågen som med hjälp av mindre justeringar blir ett färdigt förhandlingsprotokoll."

  Anna Bergkvist, HR-generalist
 • Intersport

  "Edge Chefsportal är en väsentlig kommunikationskanal för en geografiskt spridd organisation som Intersport. Vi kan på ett effektivt sätt kvalitetssäkra Intersports HR-arbete, våra chefer får tillgång till samma information samtidigt."

  Lars von Schedvin, HR-chef
 • Siemens

  "Jag använder mig ofta av Edge HR:s webbtjänster när jag snabbt behöver svar på något, t ex hitta en lagtext eller söka bland AD-domar. Tjänsterna är ett mycket starkt komplement till vårt operativa HR-arbete."

  Eva Pettersson, Personalchef
 • Euromaint

  "Genom Edge Chefsportal har vi fått gemensamma HR-processer som är dokumenterade och synliggörs på ett bra sätt. Den viktigaste effekten är att den underlättar chefernas arbete med dagliga HR-frågor och frigör tid för HR till andra aktiviteter som utvecklar EuroMaint som företag."

  Lars Sparw, HR-chef
 • Swedbank

  "En av våra chefer uttryckte efter seminariet att det var det bästa han deltagit i under alla sina år i banken, han tyckte det var ett seminarium i världsklass."

  Lennart Hedström, Head of Group HR Operation
 • Avega Group

  "I rollen som HR-chef använder jag Edge HR som stöd för AG:s HR-processer. Min upplevelse är att det fungerar snabbt och enkelt och att jag får fram relevant information. Jag känner mig trygg eftersom tjänsterna alltid är uppdaterade enligt senaste nytt inom arbetsrätt."

  Madeleine Rundgren, HR-chef
 • KF

  "Edge Lönevågen känns som ett genomtänkt verktyg med en bra struktur som gör att du känner dig trygg i arbetet samt sparar mycket tid."

  Monica Johansson, Arbetsmiljöstrateg
 • Octanorm

  "Då vi inte har något kollektivavtal så känns det bra att kunna vända mig till Edge HR. Det bästa är att jag kan ringa till HR Helpline och få svar direkt, det är min räddande lina när jag behöver veta vad som är rätt och hur jag ska göra för att följa lagen."

  Gunvor Gustafsson, Ekonomiansvarig
 • Kährs

  "Edge Lönevågen har hjälpt oss i vårt arbete såtillvida att vi har fått en tydlig genomgång av vår lönestruktur samt en gedigen lönekartläggning."

  Lena Arvidsson, HR Manager
 • Gate Gourmet Sweden

  "En kundanpassad utbildning gav oss möjlighet att fokusera på de delar och frågeställningar som är kritiska för vår verksamhet och som våra chefer oftast brottas med. Nu har våra ledare fått ett bättre självförtroende att agera som chefer."

  Andreas Krantz, Manager Human Resources, Gate Gourmet Sweden AB
 • Systemstrategerna

  "För ett litet företag som oss är det suveränt att ha tillgång till ett så stort utbud av dokument och policyer som Edge HR erbjuder. Vi kan lita på att de alltid är korrekta och det är lätt att göra egna förändringar eller kompletteringar."

  Susanne Mellblom, Personalansvarig
 • Weber

  "Edge Chefsportal har frigjort tid från HR till att jobba med kvalificerade HR-frågor, samt gjort både cheferna och oss tryggare i att vi gör rätt, enhetligt och att vi arbetar effektivt med de mest förekommande HR-processerna."

  Helena Önneby, HR Business Partner
 • Stora Enso

  "Vi beställde utbildningen Grundläggande arbetsrätt med arbetsrättsexperten Lars Gellner. De personer vi hade kontakt med var mycket proffsiga, lyhörda och flexibla för våra önskemål."

  Jan Björklund, Utbildningschef
 • Munkfors kommun

  "Jag har gått Arbetsrättslig intensivutbildning och det var fantastiska utbildningsdagar. Jag fick bra inblick och kunskap i detta intressanta men svåra ämne. I mitt arbete som personalchef så har jag stor användning av det jag lärt mig."

  Maritha Lundström, Personalchef, Munkfors kommun
 • Emils måleri

  "Med alla dokument och processer inom personalområdet samlade på ett ställe spar vi både tid och pengar på att använda Edge HR:s webbtjänst Personal Bas."

  Jonas Emilsson, IT-ansvarig
 • Medborgarskolan

  "Fördelen med en företagsanpassad utbildning är flera. Bla a flexibilitet i genomförande avseende både form och plats, konstruktiva diskussioner i förväg gällande föreläsarens kompetens och direkt anpassad till vår verksamhet."

  Joakim Rosenqvist, Regionschef, Medborgarskolan region Ost
 • Glimstedt

  "Som arbetsrättsjurist på advokatbyrå ställs du ofta inför praktiska frågor. För mig har det blivit naturligt att i varje fråga börja med att söka i tjänsten Arbetsrätt Expert för att få ett underlag. Jag kan varmt rekommendera tjänsten till samtliga som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor."

  Christian Wahlström, Advokat, Advokatfirman Glimstedt
 • Lantbrukarnas Riksförbund

  "Genom Edge Chefsportal har vi både tydliggjort de HR-processer som redan fanns på plats och utvecklat nya sätt att arbeta. Det är ett användarvänligt verktyg som underlättar i våra chefers vardag och de vet nu på ett tydligare sätt vad som förväntas av dem."

  Malin Sätterström, HR-ansvarig, Lantbrukarnas Riksförbund
 • Luleå Energi

  "Med många olika yrkesgrupper i våra verksamheter underlättar Edge Lönevågen vårt arbete med analys för jämställda löner. Systemet är lättarbetat och enkelt att använda, kartläggningen förenklas med konsultstödet i form av mer objektivare bedömningar."

  Ann-Helene Willberg, Personalutvecklare, Luleå Energi
 • Region Östergötland

  "Utbildningen var över förväntan, den bästa jag har gått. Tommy Iseskog är så kunnig och pedagogisk."

  Frida Schüldt, HR-konsult, Region Östergötland