Edge HR

– Experter inom HR, lön & arbetsrätt

Logga in till dina tjänster

Har du glömt ditt lösenord?

Glömt lösenord

Fyll i din e-postadress så mailar vi ditt lösenord

Våra webbtjänster är till för alla som har personalansvar, oavsett storlek på företag eller bransch.

Mer om våra webbtjänster

Vi erbjuder HR-system inom rekrytering, kompetensförsörjning, lönekartläggning och chefsguidning.

Mer om våra HR-system

Vi anordnar seminarier och utbildningar inom HR, lön och arbetsrätt. Alltid med aktuella ämnen och kunniga föreläsare.

Se alla evenemang

Aktuellt

Passion HR tar pulsen på framtidens rekrytering

Passion HR tar pulsen på framtidens rekrytering

Maktbalansen mellan arbetsgivare och kandidater förskjuts – lär dig att se på rekrytering med nya ögon. Under detta heldagsseminarium kommer vi att presentera nya verktyg för att hitta topptalangerna, utveckla medarbetarna och ta del av spännande framtidsspaningar. Vi får även veta vem som är Sveriges vassaste HR-chef 2015.

Läs mer och köp biljett

Nytt pris sätter HR i rampljuset

Nytt pris sätter HR i rampljuset

Human Growth Award är en nyinrättad utmärkelse som ska delas ut av Wise Group till Årets HR-chef. Avsikten är att utse årets bästa HR-chef och på så sätt lyfta fram och uppmärksamma framstående och nytänkande chefer inom det allt viktigare området HR. 

Läs mer och nominera en kandidat

Vad är det för skillnad på varning och erinran?

Fråga från HR Helpline: Vi har en person som missköter sig vid upprepade tillfällen. Hen sköter inte sitt jobb och är illojal genom att tala illa om företaget. Vad är det för skillnad på varning och erinran? Vad börjar vi med? Läs svaret på frågan

 

Läs fler frågor och svar från HR Helpline

TIAN-dagen 2015 lyfte viktiga framtidsfrågor för HR

TIAN-dagen 2015 lyfte viktiga framtidsfrågor för HR

För 25:e året i rad arrangerades Sveriges största arbetsrättsseminarium med arbetsrättsgurun, Tommy Iseskog. Cirka 350 personer hade samlats till 25-årsjubileet av TIAN-dagen (Tommy Iseskogs Arbetsrättsliga Nyhetsdag) på Rival i Stockholm.

Läs hela artikeln
Vanligt att chefer mobbas på arbetsplatsen

Vanligt att chefer mobbas på arbetsplatsen

Nästan var tionde chef uppger i en undersökning som Chef och Novus har gjort att de varit utsatta för mobbing. Oftast är det medarbetarna som mobbar, men det är vanligt att även den egna chefen är delaktig.

Läs hela artikeln
Antalet kvinnliga HR-chefer ökar

Antalet kvinnliga HR-chefer ökar

HR-funktionens strategiska roll i organisationerna är fortsatt relativt stark. Enligt den senaste Cranet-undersökningen är andelen HR-chefer i organisationernas ledningsgrupper fortfarande hög och många HR-chefer involveras tidigt i utvecklingen av verksamhetens övergripande strategier och planer. Antalet kvinnliga HR-chefer fortsätter att öka i både privat och offentlig sektor.

Läs hela artikeln
Anmälningar om arbetsskador ökar

Anmälningar om arbetsskador ökar

Under 2014 ökade det totala antalet anmälda arbetsrelaterade sjukdomsfall för femte året i rad, till nära 12 000 stycken. Nästan två tredjedelar av anmälningarna rör kvinnor.

Läs hela artikeln
Hantera skvaller på arbetsplatsen

Hantera skvaller på arbetsplatsen

Att skvallra med kollegorna på jobbet är vanligt. I en undersökning som gjorts av kommunikations- och marknadsanalysföretaget Silentium svarar åtta av tio att arbetskamrater kommit till dem för att skvallra om andra kollegor eller chefer.

Läs hela artikeln
 • Sveriges Radio

  "Edge Rekryteringssystem har hjälpt Sveriges Radio att skapa förutsättningar för en effektiv, strukturerad och transparent rekryteringsprocess. Verktyget har även bidragit till att våra personalspecialister och chefer fått ett ännu närmre samarbete."

  Charlotte Holmberg Drakeklin, Personalstrateg, Sveriges Radio
 • Axfood

  "Edge Chefsportal stödjer våra värderingar och gör att cheferna arbetar mer effektivt i personal- ärenden. Den har dessutom frigjort tid för utvecklings- och förändringsfrågor på personal- avdelningen samt ökat samarbetet mellan våra dotterbolag."

  Louise Ring, Personaldirektör
 • Ikea

  "Utbildningen gav mig verkligen valuta för pengarna. Jag har fått direkt nytta av kunskaperna i mitt jobb, men framför allt förståelse för varför reglerna ser ut som de gör utifrån AD-domar."

  Therese Möller, HR-specialist, Ikea
 • Karlstad kommun

  "Jag har haft stor nytta av dessa utbildningsdagar, både i min roll som rådgivare/konsult inom arbetsrättsliga frågor men även i min roll som utbildare inom arbetsrättsliga frågor för framförallt nya chefer inom kommunen."

  Anette Bergman, Förhandlings- sekreterare, Karlstad Kommun
 • Lexicon

  "Att skriva och ta fram företagspolicyer kan vara både tidskrävande och svårt, men med Edge HR:s webbtjänster kan vi enkelt forma de olika policyer som berör vårt företag och personal och samtidigt säkerställa att vi får med alla viktiga punkter."

  Maria Watson, Ekonomi
 • Sveriges Ingenjörer

  "Edge Lönevågen underlättar administrationen av lönekartläggningen. Verktyget är enkelt och pedagogiskt uppbyggt. En stor fördel är de rapporter man kan skapa direkt i Lönevågen som med hjälp av mindre justeringar blir ett färdigt förhandlingsprotokoll."

  Anna Bergkvist, HR-generalist
 • Intersport

  "Edge Chefsportal är en väsentlig kommunikationskanal för en geografiskt spridd organisation som Intersport. Vi kan på ett effektivt sätt kvalitetssäkra Intersports HR-arbete, våra chefer får tillgång till samma information samtidigt."

  Lars von Schedvin, HR-chef
 • Siemens

  "Jag använder mig ofta av Edge HR:s webbtjänster när jag snabbt behöver svar på något, t ex hitta en lagtext eller söka bland AD-domar. Tjänsterna är ett mycket starkt komplement till vårt operativa HR-arbete."

  Eva Pettersson, Personalchef
 • Euromaint

  "Genom Edge Chefsportal har vi fått gemensamma HR-processer som är dokumenterade och synliggörs på ett bra sätt. Den viktigaste effekten är att den underlättar chefernas arbete med dagliga HR-frågor och frigör tid för HR till andra aktiviteter som utvecklar EuroMaint som företag."

  Lars Sparw, HR-chef
 • Swedbank

  "En av våra chefer uttryckte efter seminariet att det var det bästa han deltagit i under alla sina år i banken, han tyckte det var ett seminarium i världsklass."

  Lennart Hedström, Head of Group HR Operation
 • Avega Group

  "I rollen som HR-chef använder jag Edge HR som stöd för AG:s HR-processer. Min upplevelse är att det fungerar snabbt och enkelt och att jag får fram relevant information. Jag känner mig trygg eftersom tjänsterna alltid är uppdaterade enligt senaste nytt inom arbetsrätt."

  Madeleine Rundgren, HR-chef
 • KF

  "Edge Lönevågen känns som ett genomtänkt verktyg med en bra struktur som gör att du känner dig trygg i arbetet samt sparar mycket tid."

  Monica Johansson, Arbetsmiljöstrateg
 • Octanorm

  "Då vi inte har något kollektivavtal så känns det bra att kunna vända mig till Edge HR. Det bästa är att jag kan ringa till HR Helpline och få svar direkt, det är min räddande lina när jag behöver veta vad som är rätt och hur jag ska göra för att följa lagen."

  Gunvor Gustafsson, Ekonomiansvarig
 • Kährs

  "Edge Lönevågen har hjälpt oss i vårt arbete såtillvida att vi har fått en tydlig genomgång av vår lönestruktur samt en gedigen lönekartläggning."

  Lena Arvidsson, HR Manager
 • Gate Gourmet Sweden

  "En kundanpassad utbildning gav oss möjlighet att fokusera på de delar och frågeställningar som är kritiska för vår verksamhet och som våra chefer oftast brottas med. Nu har våra ledare fått ett bättre självförtroende att agera som chefer."

  Andreas Krantz, Manager Human Resources, Gate Gourmet Sweden AB
 • Systemstrategerna

  "För ett litet företag som oss är det suveränt att ha tillgång till ett så stort utbud av dokument och policyer som Edge HR erbjuder. Vi kan lita på att de alltid är korrekta och det är lätt att göra egna förändringar eller kompletteringar."

  Susanne Mellblom, Personalansvarig
 • Weber

  "Edge Chefsportal har frigjort tid från HR till att jobba med kvalificerade HR-frågor, samt gjort både cheferna och oss tryggare i att vi gör rätt, enhetligt och att vi arbetar effektivt med de mest förekommande HR-processerna."

  Helena Önneby, HR Business Partner
 • Stora Enso

  "Vi beställde utbildningen Grundläggande arbetsrätt med arbetsrättsexperten Lars Gellner. De personer vi hade kontakt med var mycket proffsiga, lyhörda och flexibla för våra önskemål."

  Jan Björklund, Utbildningschef
 • Munkfors kommun

  "Jag har gått Arbetsrättslig intensivutbildning och det var fantastiska utbildningsdagar. Jag fick bra inblick och kunskap i detta intressanta men svåra ämne. I mitt arbete som personalchef så har jag stor användning av det jag lärt mig."

  Maritha Lundström, Personalchef, Munkfors kommun
 • Emils måleri

  "Med alla dokument och processer inom personalområdet samlade på ett ställe spar vi både tid och pengar på att använda Edge HR:s webbtjänst Personal Bas."

  Jonas Emilsson, IT-ansvarig
 • Medborgarskolan

  "Fördelen med en företagsanpassad utbildning är flera. Bla a flexibilitet i genomförande avseende både form och plats, konstruktiva diskussioner i förväg gällande föreläsarens kompetens och direkt anpassad till vår verksamhet."

  Joakim Rosenqvist, Regionschef, Medborgarskolan region Ost
 • Glimstedt

  "Som arbetsrättsjurist på advokatbyrå ställs du ofta inför praktiska frågor. För mig har det blivit naturligt att i varje fråga börja med att söka i tjänsten Arbetsrätt Expert för att få ett underlag. Jag kan varmt rekommendera tjänsten till samtliga som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor."

  Christian Wahlström, Advokat, Advokatfirman Glimstedt
 • Lantbrukarnas Riksförbund

  "Genom Edge Chefsportal har vi både tydliggjort de HR-processer som redan fanns på plats och utvecklat nya sätt att arbeta. Det är ett användarvänligt verktyg som underlättar i våra chefers vardag och de vet nu på ett tydligare sätt vad som förväntas av dem."

  Malin Sätterström, HR-ansvarig, Lantbrukarnas Riksförbund
 • Luleå Energi

  "Med många olika yrkesgrupper i våra verksamheter underlättar Edge Lönevågen vårt arbete med analys för jämställda löner. Systemet är lättarbetat och enkelt att använda, kartläggningen förenklas med konsultstödet i form av mer objektivare bedömningar."

  Ann-Helene Willberg, Personalutvecklare, Luleå Energi
 • Region Östergötland

  "Utbildningen var över förväntan, den bästa jag har gått. Tommy Iseskog är så kunnig och pedagogisk."

  Frida Schüldt, HR-konsult, Region Östergötland