Edge HR

– Experter inom HR & arbetsrätt

Logga in till dina tjänster

Har du glömt ditt lösenord?

Glömt lösenord

Fyll i din e-postadress så mailar vi ditt lösenord

 • Förr eller senare får du dem på ditt bord. De där extra svåra personalfrågorna. De som instinktivt kan få dig att vilja ducka, ta på skygglapparna och hoppas att det löser sig. Det gör det sällan. Med rätt stöd står du rustad för att möta de personalfrågor som går utanför de vardagliga rutinerna. Personal Plus ger praktisk vägledning till dig som arbetar med personalfrågor i din vardag. Här finns information om lagar och riktlinjer att ta hänsyn till i olika beslutssituationer, tillsammans med grundläggande policydokument och blanketter.

  Mer om Personal Plus

 • Det som vid första anblicken ser ut att väga lika, gör inte alltid det. Ditt företag kan idag bära på omotiverade löneskillnader mellan könen, utan att du eller någon annan reflekterat över det.

  Att kartlägga sådana skillnader är därför idag ett lagkrav, likaså att åtgärda dem. Men det är också ett viktigt led i arbetet för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Med Edge Lönevågen får du ett webbaserat stöd som ger vägledning genom hela processen.

  Mer om Lönevågen

 • För dig som arbetar med HR-frågor på nordisk nivå är det inte bara språket som är en utmaning. Varje land har sina egna lagar att ta hänsyn till när det gäller allt från helgdagar till uppsägningar.

  I tjänsten Nordic Labour Law abonnerar du på information och vägledning kring regelverken i de länder just du arbetar med. Och all information är på engelska.

  Mer om Nordic Labour Law

 • Var söker du svar på dina HR-frågor när det sunda förnuftet och företagets personalpolicy inte räcker till? Förhoppningsvis hos någon som är expert på just de här frågorna.

  Därför har vi en tjänst som heter HR Helpline, där du kan ställa dina personal- och arbetsrättsrelaterade frågor direkt till våra experter. Du betalar en fast avgift och får då ställa så många frågor du vill.

  Teckna abonnemang

För dig som arbetar med HR

 • Strukturera personalprocesser
 • Visa nyttan av personalinsatser
 • Kommunicera i organisationen
 • Omvärldsbevakning

Tjänster för dig

För dig som arbetar med arbetsrätt

 • Kommenterade AD-domar
 • Arbetsrättsliga nyheter
 • Lagar och regler i fulltext
 • Arbetsrätten tolkad av experter

Tjänster för dig

För dig som har personalansvar

 • Svar på konkreta personalfrågor
 • Tydliga guider för personalhantering
 • Dokumentmallar
 • Tips och råd

Tjänster för dig

Aktuellt

Sanningen om tjänste- <br>pensioner

Sanningen om tjänste-
pensioner

I de flesta företag står tjänstepensionen för en stor del av de totala kostnaderna och näst efter lönen är den medarbetarens främsta förmån. Nu har du chansen att lära dig hur du kvalitetssäkrar hanteringen av bolagets mest värdefulla förmån! Föreläsare är Magnus Gewert med mångårig erfarenhet inom ämnet.

Läs mer och anmäl dig här

Kollegorna påverkar mer än ledningen

Kollegorna påverkar mer än ledningen

De senaste åren har det pratats mer och mer om vikten av att företag har en värdegrund som alla medarbetare delar. En undersökning gjord på Lunds universitet visar dock att de närmsta kollegornas värderingar påverkar det dagliga arbetet mer än ledningens.

Läs hela artikeln
Flextid ger längre arbetsliv

Flextid ger längre arbetsliv

En undersökning gjord av Arbetshälsoinstitutet i Finland visar att möjligheten att påverka sin egen arbetstid är den faktor som starkast förutsäger om anställda i pensionsåldern kommer fortsätta jobba. Anställda med goda möjligheter till flexibla arbetstider fortsatte i genomsnitt 9.5 månader längre i arbetslivet än de som upplevde sig ha dåliga möjligheter att påverka sin arbetstid.

Läs hela artikeln
 • Sveriges Radio

  "Edge Rekryteringssystem har hjälpt Sveriges Radio att skapa förutsättningar för en effektiv, strukturerad och transparent rekryteringsprocess. Verktyget har även bidragit till att våra personalspecialister och chefer fått ett ännu närmre samarbete."

  Charlotte Holmberg Drakeklin, Personalstrateg, Sveriges Radio
 • Axfood

  "Edge Chefsportal stödjer våra värderingar och gör att cheferna arbetar mer effektivt i personal- ärenden. Den har dessutom frigjort tid för utvecklings- och förändringsfrågor på personal- avdelningen samt ökat samarbetet mellan våra dotterbolag."

  Louise Ring, Personaldirektör
 • Karlstad kommun

  "Jag har haft stor nytta av dessa utbildningsdagar, både i min roll som rådgivare/konsult inom arbetsrättsliga frågor men även i min roll som utbildare inom arbetsrättsliga frågor för framförallt nya chefer inom kommunen."

  Anette Bergman, Förhandlings- sekreterare, Karlstad Kommun
 • Lexicon

  "Att skriva och ta fram företagspolicyer kan vara både tidskrävande och svårt, men med Edge HR:s webbtjänster kan vi enkelt forma de olika policyer som berör vårt företag och personal och samtidigt säkerställa att vi får med alla viktiga punkter."

  Maria Watson, Ekonomi
 • Sveriges Ingenjörer

  "Edge Lönevågen underlättar administrationen av lönekartläggningen. Verktyget är enkelt och pedagogiskt uppbyggt. En stor fördel är de rapporter man kan skapa direkt i Lönevågen som med hjälp av mindre justeringar blir ett färdigt förhandlingsprotokoll."

  Anna Bergkvist, HR-generalist
 • Intersport

  "Edge Chefsportal är en väsentlig kommunikationskanal för en geografiskt spridd organisation som Intersport. Vi kan på ett effektivt sätt kvalitetssäkra Intersports HR-arbete, våra chefer får tillgång till samma information samtidigt."

  Lars von Schedvin, HR-chef
 • Siemens

  "Jag använder mig ofta av Edge HR:s webbtjänster när jag snabbt behöver svar på något, t ex hitta en lagtext eller söka bland AD-domar. Tjänsterna är ett mycket starkt komplement till vårt operativa HR-arbete."

  Eva Pettersson, Personalchef
 • Euromaint

  "Genom Edge Chefsportal har vi fått gemensamma HR-processer som är dokumenterade och synliggörs på ett bra sätt. Den viktigaste effekten är att den underlättar chefernas arbete med dagliga HR-frågor och frigör tid för HR till andra aktiviteter som utvecklar EuroMaint som företag."

  Lars Sparw, HR-chef
 • Swedbank

  "En av våra chefer uttryckte efter seminariet att det var det bästa han deltagit i under alla sina år i banken, han tyckte det var ett seminarium i världsklass."

  Lennart Hedström, Head of Group HR Operation
 • Avega Group

  "I rollen som HR-chef använder jag Edge HR som stöd för AG:s HR-processer. Min upplevelse är att det fungerar snabbt och enkelt och att jag får fram relevant information. Jag känner mig trygg eftersom tjänsterna alltid är uppdaterade enligt senaste nytt inom arbetsrätt."

  Madeleine Rundgren, HR-chef
 • KF

  "Edge Lönevågen känns som ett genomtänkt verktyg med en bra struktur som gör att du känner dig trygg i arbetet samt sparar mycket tid."

  Monica Johansson, Arbetsmiljöstrateg
 • Octanorm

  "Då vi inte har något kollektivavtal så känns det bra att kunna vända mig till Edge HR. Det bästa är att jag kan ringa till HR Helpline och få svar direkt, det är min räddande lina när jag behöver veta vad som är rätt och hur jag ska göra för att följa lagen."

  Gunvor Gustafsson, Ekonomiansvarig
 • Kährs

  "Edge Lönevågen har hjälpt oss i vårt arbete såtillvida att vi har fått en tydlig genomgång av vår lönestruktur samt en gedigen lönekartläggning."

  Lena Arvidsson, HR Manager
 • Gate Gourmet Sweden

  "En företagsanpassad utbildning gav oss möjlighet att fokusera på de delar som är kritiska för vår verksamhet och angripa de frågeställningar som våra chefer oftast brottas med. Genom arbetsrättsutbildningen har våra ledare fått ett bättre självförtroende att agera som chefer."

  Andreas Krantz, Manager Human Resources, Gate Gourmet Sweden AB
 • Systemstrategerna

  "För ett litet företag som oss är det suveränt att ha tillgång till ett så stort utbud av dokument och policyer som Edge HR erbjuder. Vi kan lita på att de alltid är korrekta och det är lätt att göra egna förändringar eller kompletteringar."

  Susanne Mellblom, Personalansvarig
 • Weber

  "Edge Chefsportal har frigjort tid från HR till att jobba med kvalificerade HR-frågor, samt gjort både cheferna och oss tryggare i att vi gör rätt, enhetligt och att vi arbetar effektivt med de mest förekommande HR-processerna."

  Helena Önneby, HR Business Partner
 • Stora Enso

  "Vi beställde utbildningen Grundläggande arbetsrätt med arbetsrättsexperten Lars Gellner. De personer vi hade kontakt med var mycket proffsiga, lyhörda och flexibla för våra önskemål."

  Jan Björklund, Utbildningschef
 • Munkfors kommun

  "Jag har gått Arbetsrättslig intensivutbildning och det var fantastiska utbildningsdagar. Jag fick bra inblick och kunskap i detta intressanta men svåra ämne. I mitt arbete som personalchef så har jag stor användning av det jag lärt mig."

  Maritha Lundström, Personalchef, Munkfors kommun
 • Emils måleri

  "Med alla dokument och processer inom personalområdet samlade på ett ställe spar vi både tid och pengar på att använda Edge HR:s webbtjänst Personal Bas."

  Jonas Emilsson, IT-ansvarig
 • Medborgarskolan

  "Fördelen med en företagsanpassad utbildning är flera. Bla a flexibilitet i genomförande avseende både form och plats, konstruktiva diskussioner i förväg gällande föreläsarens kompetens och direkt anpassad till vår verksamhet."

  Joakim Rosenqvist, Regionschef, Medborgarskolan region Ost
 • Glimstedt

  "Som arbetsrättsjurist på advokatbyrå ställs du ofta inför praktiska frågor. För mig har det blivit naturligt att i varje fråga börja med att söka i tjänsten Arbetsrätt Expert för att få ett underlag. Jag kan varmt rekommendera tjänsten till samtliga som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor."

  Christian Wahlström, Advokat, Advokatfirman Glimstedt
 • Lantbrukarnas Riksförbund

  "Genom Edge Chefsportal har vi både tydliggjort de HR-processer som redan fanns på plats och utvecklat nya sätt att arbeta. Det är ett användarvänligt verktyg som underlättar i våra chefers vardag och de vet nu på ett tydligare sätt vad som förväntas av dem."

  Malin Sätterström, HR-ansvarig, Lantbrukarnas Riksförbund
 • Luleå Energi

  "Med många olika yrkesgrupper i våra verksamheter underlättar Edge Lönevågen vårt arbete med analys för jämställda löner. Systemet är lättarbetat och enkelt att använda, kartläggningen förenklas med konsultstödet i form av mer objektivare bedömningar."

  Ann-Helene Willberg, Personalutvecklare, Luleå Energi