Edge HR

– Experter inom HR, lön & arbetsrätt

Logga in till dina tjänster

Har du glömt ditt lösenord?

Glömt lösenord

Fyll i din e-postadress så mailar vi ditt lösenord

Våra webbtjänster är till för alla som har personalansvar, oavsett storlek på företag eller bransch.

Mer om våra webbtjänster

Vi erbjuder HR-system inom rekrytering, kompetensförsörjning, lönekartläggning och chefsguidning.

Mer om våra HR-system

Vi anordnar seminarier och utbildningar inom HR, lön och arbetsrätt. Alltid med aktuella ämnen och kunniga föreläsare.

Se alla evenemang

Aktuellt

Boka in årets viktigaste händelse inom arbetsrätt!

Boka in årets viktigaste händelse inom arbetsrätt!

Det sker ständigt förändringar i arbetsrätten. Lagar och rättspraxis ändras och nya tillkommer. Det är därför så viktigt att hålla sig uppdaterad för att undvika att göra fel. På årets TIAN-dag den 27 augusti går Tommy Iseskog, arbetsrättsexpert, igenom och kommenterar alla viktiga nyheter och förändringar som är på gång. I år firar TIAN-dagen dessutom 25-årsjubileum, vilket vi självklart kommer att uppmärksamma under dagen!   


Läs mer och anmäl dig till TIAN-dagen

Vad är det för skillnad på varning och erinran?

Fråga från HR Helpline: Vi har en person som missköter sig vid upprepade tillfällen. Hen sköter inte sitt jobb och är illojal genom att tala illa om företaget. Vad är det för skillnad på varning och erinran? Vad börjar vi med? Läs svaret på frågan

 

Läs fler frågor och svar från HR Helpline

Vad gör oss glada på jobbet?

Vad gör oss glada på jobbet?

Vilka är de viktigaste faktorerna för att vi ska känna oss lyckliga? Vad är det som gör att vi trivs på jobbet? De här frågorna fördjupar sig årets Wise Happiness i, en undersökning om vad som gör oss lyckliga – i allmänhet och på jobbet. 

 

Ladda ner whitepaper

Popularitetstävling för cheferna?

Popularitetstävling för cheferna?

Är det verkligen meningsfullt att mäta medarbetarnas "upplevelse" av sin arbetsplats och arbetsgivare genom en medarbetarundersökning? Eller blir det mest en tävling mellan cheferna om vem som är mest omtyckt av sina medarbetare?

Läs hela artikeln
Trygga medarbetare ökar produktiviteten

Trygga medarbetare ökar produktiviteten

Den spontana reaktionen när någon har gjort ett allvarligt misstag är ofta ilska och frustration. Men är det den bästa metoden för att medarbetaren inte ska göra om samma fel igen?

Läs hela artikeln
Drogtester på arbetsplatsen?

Drogtester på arbetsplatsen?

Drogtester blir allt vanligare i arbetslivet. Men det råder stor osäkerhet om vad som gäller vid tillämpningen. Stefan Flemström, advokat och specialiserad på arbetsrätt, anser att en lag om drogtestning skulle få ut reglerna på fältet.

Läs hela artikeln
Är ett nytt lagförslag angående tidsbegränsade anställningar på gång?

Är ett nytt lagförslag angående tidsbegränsade anställningar på gång?

Frågan om reglerna rörande tidsbegränsade anställningar i lagen om anställningsskydd och EU:s visstidsdirektiv närmar sig nu EU-domstolen. Sveriges regering och EU-kommissionen har länge varit oeniga angående tidsbegränsade anställningar, och kanske är det nu ett nytt lagförslag på väg?

Läs hela artikeln
Nytt förslag kring tredelad föräldraförsäkring

Nytt förslag kring tredelad föräldraförsäkring

Trots att uttaget av föräldraledighet är mer jämlikt idag än tidigare så tar kvinnor fortfarande cirka 75 procent av föräldrapenningdagarna. Detta vill Saco ändra på och föreslår därför att föräldraförsäkringen delas upp i tre lika stora delar om 130 dagar per del.

Läs hela artikeln
 • Sveriges Radio

  "Edge Rekryteringssystem har hjälpt Sveriges Radio att skapa förutsättningar för en effektiv, strukturerad och transparent rekryteringsprocess. Verktyget har även bidragit till att våra personalspecialister och chefer fått ett ännu närmre samarbete."

  Charlotte Holmberg Drakeklin, Personalstrateg, Sveriges Radio
 • Axfood

  "Edge Chefsportal stödjer våra värderingar och gör att cheferna arbetar mer effektivt i personal- ärenden. Den har dessutom frigjort tid för utvecklings- och förändringsfrågor på personal- avdelningen samt ökat samarbetet mellan våra dotterbolag."

  Louise Ring, Personaldirektör
 • Ikea

  "Utbildningen gav mig verkligen valuta för pengarna. Jag har fått direkt nytta av kunskaperna i mitt jobb, men framför allt förståelse för varför reglerna ser ut som de gör utifrån AD-domar."

  Therese Möller, HR-specialist, Ikea
 • Karlstad kommun

  "Jag har haft stor nytta av dessa utbildningsdagar, både i min roll som rådgivare/konsult inom arbetsrättsliga frågor men även i min roll som utbildare inom arbetsrättsliga frågor för framförallt nya chefer inom kommunen."

  Anette Bergman, Förhandlings- sekreterare, Karlstad Kommun
 • Lexicon

  "Att skriva och ta fram företagspolicyer kan vara både tidskrävande och svårt, men med Edge HR:s webbtjänster kan vi enkelt forma de olika policyer som berör vårt företag och personal och samtidigt säkerställa att vi får med alla viktiga punkter."

  Maria Watson, Ekonomi
 • Sveriges Ingenjörer

  "Edge Lönevågen underlättar administrationen av lönekartläggningen. Verktyget är enkelt och pedagogiskt uppbyggt. En stor fördel är de rapporter man kan skapa direkt i Lönevågen som med hjälp av mindre justeringar blir ett färdigt förhandlingsprotokoll."

  Anna Bergkvist, HR-generalist
 • Intersport

  "Edge Chefsportal är en väsentlig kommunikationskanal för en geografiskt spridd organisation som Intersport. Vi kan på ett effektivt sätt kvalitetssäkra Intersports HR-arbete, våra chefer får tillgång till samma information samtidigt."

  Lars von Schedvin, HR-chef
 • Siemens

  "Jag använder mig ofta av Edge HR:s webbtjänster när jag snabbt behöver svar på något, t ex hitta en lagtext eller söka bland AD-domar. Tjänsterna är ett mycket starkt komplement till vårt operativa HR-arbete."

  Eva Pettersson, Personalchef
 • Euromaint

  "Genom Edge Chefsportal har vi fått gemensamma HR-processer som är dokumenterade och synliggörs på ett bra sätt. Den viktigaste effekten är att den underlättar chefernas arbete med dagliga HR-frågor och frigör tid för HR till andra aktiviteter som utvecklar EuroMaint som företag."

  Lars Sparw, HR-chef
 • Swedbank

  "En av våra chefer uttryckte efter seminariet att det var det bästa han deltagit i under alla sina år i banken, han tyckte det var ett seminarium i världsklass."

  Lennart Hedström, Head of Group HR Operation
 • Avega Group

  "I rollen som HR-chef använder jag Edge HR som stöd för AG:s HR-processer. Min upplevelse är att det fungerar snabbt och enkelt och att jag får fram relevant information. Jag känner mig trygg eftersom tjänsterna alltid är uppdaterade enligt senaste nytt inom arbetsrätt."

  Madeleine Rundgren, HR-chef
 • KF

  "Edge Lönevågen känns som ett genomtänkt verktyg med en bra struktur som gör att du känner dig trygg i arbetet samt sparar mycket tid."

  Monica Johansson, Arbetsmiljöstrateg
 • Octanorm

  "Då vi inte har något kollektivavtal så känns det bra att kunna vända mig till Edge HR. Det bästa är att jag kan ringa till HR Helpline och få svar direkt, det är min räddande lina när jag behöver veta vad som är rätt och hur jag ska göra för att följa lagen."

  Gunvor Gustafsson, Ekonomiansvarig
 • Kährs

  "Edge Lönevågen har hjälpt oss i vårt arbete såtillvida att vi har fått en tydlig genomgång av vår lönestruktur samt en gedigen lönekartläggning."

  Lena Arvidsson, HR Manager
 • Gate Gourmet Sweden

  "En kundanpassad utbildning gav oss möjlighet att fokusera på de delar och frågeställningar som är kritiska för vår verksamhet och som våra chefer oftast brottas med. Nu har våra ledare fått ett bättre självförtroende att agera som chefer."

  Andreas Krantz, Manager Human Resources, Gate Gourmet Sweden AB
 • Systemstrategerna

  "För ett litet företag som oss är det suveränt att ha tillgång till ett så stort utbud av dokument och policyer som Edge HR erbjuder. Vi kan lita på att de alltid är korrekta och det är lätt att göra egna förändringar eller kompletteringar."

  Susanne Mellblom, Personalansvarig
 • Weber

  "Edge Chefsportal har frigjort tid från HR till att jobba med kvalificerade HR-frågor, samt gjort både cheferna och oss tryggare i att vi gör rätt, enhetligt och att vi arbetar effektivt med de mest förekommande HR-processerna."

  Helena Önneby, HR Business Partner
 • Stora Enso

  "Vi beställde utbildningen Grundläggande arbetsrätt med arbetsrättsexperten Lars Gellner. De personer vi hade kontakt med var mycket proffsiga, lyhörda och flexibla för våra önskemål."

  Jan Björklund, Utbildningschef
 • Munkfors kommun

  "Jag har gått Arbetsrättslig intensivutbildning och det var fantastiska utbildningsdagar. Jag fick bra inblick och kunskap i detta intressanta men svåra ämne. I mitt arbete som personalchef så har jag stor användning av det jag lärt mig."

  Maritha Lundström, Personalchef, Munkfors kommun
 • Emils måleri

  "Med alla dokument och processer inom personalområdet samlade på ett ställe spar vi både tid och pengar på att använda Edge HR:s webbtjänst Personal Bas."

  Jonas Emilsson, IT-ansvarig
 • Medborgarskolan

  "Fördelen med en företagsanpassad utbildning är flera. Bla a flexibilitet i genomförande avseende både form och plats, konstruktiva diskussioner i förväg gällande föreläsarens kompetens och direkt anpassad till vår verksamhet."

  Joakim Rosenqvist, Regionschef, Medborgarskolan region Ost
 • Glimstedt

  "Som arbetsrättsjurist på advokatbyrå ställs du ofta inför praktiska frågor. För mig har det blivit naturligt att i varje fråga börja med att söka i tjänsten Arbetsrätt Expert för att få ett underlag. Jag kan varmt rekommendera tjänsten till samtliga som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor."

  Christian Wahlström, Advokat, Advokatfirman Glimstedt
 • Lantbrukarnas Riksförbund

  "Genom Edge Chefsportal har vi både tydliggjort de HR-processer som redan fanns på plats och utvecklat nya sätt att arbeta. Det är ett användarvänligt verktyg som underlättar i våra chefers vardag och de vet nu på ett tydligare sätt vad som förväntas av dem."

  Malin Sätterström, HR-ansvarig, Lantbrukarnas Riksförbund
 • Luleå Energi

  "Med många olika yrkesgrupper i våra verksamheter underlättar Edge Lönevågen vårt arbete med analys för jämställda löner. Systemet är lättarbetat och enkelt att använda, kartläggningen förenklas med konsultstödet i form av mer objektivare bedömningar."

  Ann-Helene Willberg, Personalutvecklare, Luleå Energi
 • Region Östergötland

  "Utbildningen var över förväntan, den bästa jag har gått. Tommy Iseskog är så kunnig och pedagogisk."

  Frida Schüldt, HR-konsult, Region Östergötland