Edge HR

– Experter inom HR, lön & arbetsrätt

Logga in till dina tjänster

Har du glömt ditt lösenord?

Glömt lösenord

Fyll i din e-postadress så mailar vi ditt lösenord

 • En verktygslåda för olika behov

  Oavsett vad du ska göra kan inte nog understrykas vikten av att använda rätt verktyg.

  Därför erbjuder vi verktyg som underlättar vardagen oavsett om du ska anställa din första medarbetare eller är HR-chef med strategiska frågeställningar på ditt bord.

  Läs om våra olika tjänster här

 • Lön är så mycket mer än bara löner

  Det vet alla som arbetar med lönefrågor. Löneadministratör är en inaktuell benämning, det borde heta löneexpert. 

  Det har vi tagit fasta på i vår nya webbtjänst. Den heter just Löner Expert och ger dig verktyg och information för att lösa alla tänkbara lönefrågor.

  Läs om Löner Expert

 • Behöver du stöd i arbetsmiljöarbetet?

  Som arbetsgivare har du huvudansvaret för arbetsmiljön och måste vara väl insatt i såväl lagar och förordningar som föreskrifter och kollektivavtal.

  Vi erbjuder både webbtjänster och utbildningar för dig som är chef eller skyddsombud.

  Läs om vårt utbud inom arbetsmiljö

Arbetar du med HR-frågor?

 • Strukturera personalprocesser
 • Visa nyttan av personalinsatser
 • Kommunicera i organisationen
 • Omvärldsbevakning

Tjänster för dig

Arbetar du med arbetsrätt?

 • Kommenterade AD-domar
 • Arbetsrättsliga nyheter
 • Lagar och regler i fulltext
 • Arbetsrätten tolkad av experter

Tjänster för dig

Har du personalansvar?

 • Svar på konkreta personalfrågor
 • Tydliga guider för personalhantering
 • Dokumentmallar
 • Tips och råd

Tjänster för dig

Aktuellt

Tema på HR i fokus: Lön

Tema på HR i fokus: Lön

För de flesta arbetsgivare är lönen den i särklass största utgiftsposten. Samtidigt är lön ett viktigt verktyg för att öka medarbetarnas motivation och ett bra styrmedel om det används på rätt sätt. Just nu fokuserar vi därför lite extra på just lön på våra HR i fokus-sidor. Vi tittar bland annat närmare på några lagregler som berör löneprocessen och hur lön kan bidra till motivation och utveckling.

Läs våra artiklar om lön

Alla frågor och svar från chatten med Tommy Iseskog

Alla frågor och svar från chatten med Tommy Iseskog

Dagen efter årets TIAN-dag så hade alla deltagare möjlighet att ställa följdfrågor på programpunkterna till Tommy Iseskog via en chat. Här kan du läsa alla frågor och svar.

Till frågorna

Jämlika arbetsplatser skapar lyckliga medarbetare

Jämlika arbetsplatser skapar lyckliga medarbetare

Endast sex av tio anser att alla medarbetare har samma möjligheter och skyldigheter på arbetsplatsen oavsett; kön, ålder, hudfärg, etnisk bakgrund, kultur, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Detta är en alldeles för låg siffra och det finns en stor potential för organisationer att utvecklas till bättre arbetsplatser genom att aktivt arbeta med sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete, anser Jennie Köhlman, Head of Content & Seminars på Edge HR.

Läs hela inlägget i Wise Happiness-bloggen

Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket

Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag till en ny föreskrift (AFS) som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den nya föreskriften har välkomnats av arbetsmiljöexperter och fackliga representanter, men arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är kritisk.

Läs hela artikeln
 • Sveriges Radio

  "Edge Rekryteringssystem har hjälpt Sveriges Radio att skapa förutsättningar för en effektiv, strukturerad och transparent rekryteringsprocess. Verktyget har även bidragit till att våra personalspecialister och chefer fått ett ännu närmre samarbete."

  Charlotte Holmberg Drakeklin, Personalstrateg, Sveriges Radio
 • Axfood

  "Edge Chefsportal stödjer våra värderingar och gör att cheferna arbetar mer effektivt i personal- ärenden. Den har dessutom frigjort tid för utvecklings- och förändringsfrågor på personal- avdelningen samt ökat samarbetet mellan våra dotterbolag."

  Louise Ring, Personaldirektör
 • Karlstad kommun

  "Jag har haft stor nytta av dessa utbildningsdagar, både i min roll som rådgivare/konsult inom arbetsrättsliga frågor men även i min roll som utbildare inom arbetsrättsliga frågor för framförallt nya chefer inom kommunen."

  Anette Bergman, Förhandlings- sekreterare, Karlstad Kommun
 • Lexicon

  "Att skriva och ta fram företagspolicyer kan vara både tidskrävande och svårt, men med Edge HR:s webbtjänster kan vi enkelt forma de olika policyer som berör vårt företag och personal och samtidigt säkerställa att vi får med alla viktiga punkter."

  Maria Watson, Ekonomi
 • Sveriges Ingenjörer

  "Edge Lönevågen underlättar administrationen av lönekartläggningen. Verktyget är enkelt och pedagogiskt uppbyggt. En stor fördel är de rapporter man kan skapa direkt i Lönevågen som med hjälp av mindre justeringar blir ett färdigt förhandlingsprotokoll."

  Anna Bergkvist, HR-generalist
 • Intersport

  "Edge Chefsportal är en väsentlig kommunikationskanal för en geografiskt spridd organisation som Intersport. Vi kan på ett effektivt sätt kvalitetssäkra Intersports HR-arbete, våra chefer får tillgång till samma information samtidigt."

  Lars von Schedvin, HR-chef
 • Siemens

  "Jag använder mig ofta av Edge HR:s webbtjänster när jag snabbt behöver svar på något, t ex hitta en lagtext eller söka bland AD-domar. Tjänsterna är ett mycket starkt komplement till vårt operativa HR-arbete."

  Eva Pettersson, Personalchef
 • Euromaint

  "Genom Edge Chefsportal har vi fått gemensamma HR-processer som är dokumenterade och synliggörs på ett bra sätt. Den viktigaste effekten är att den underlättar chefernas arbete med dagliga HR-frågor och frigör tid för HR till andra aktiviteter som utvecklar EuroMaint som företag."

  Lars Sparw, HR-chef
 • Swedbank

  "En av våra chefer uttryckte efter seminariet att det var det bästa han deltagit i under alla sina år i banken, han tyckte det var ett seminarium i världsklass."

  Lennart Hedström, Head of Group HR Operation
 • Avega Group

  "I rollen som HR-chef använder jag Edge HR som stöd för AG:s HR-processer. Min upplevelse är att det fungerar snabbt och enkelt och att jag får fram relevant information. Jag känner mig trygg eftersom tjänsterna alltid är uppdaterade enligt senaste nytt inom arbetsrätt."

  Madeleine Rundgren, HR-chef
 • KF

  "Edge Lönevågen känns som ett genomtänkt verktyg med en bra struktur som gör att du känner dig trygg i arbetet samt sparar mycket tid."

  Monica Johansson, Arbetsmiljöstrateg
 • Octanorm

  "Då vi inte har något kollektivavtal så känns det bra att kunna vända mig till Edge HR. Det bästa är att jag kan ringa till HR Helpline och få svar direkt, det är min räddande lina när jag behöver veta vad som är rätt och hur jag ska göra för att följa lagen."

  Gunvor Gustafsson, Ekonomiansvarig
 • Kährs

  "Edge Lönevågen har hjälpt oss i vårt arbete såtillvida att vi har fått en tydlig genomgång av vår lönestruktur samt en gedigen lönekartläggning."

  Lena Arvidsson, HR Manager
 • Gate Gourmet Sweden

  "En företagsanpassad utbildning gav oss möjlighet att fokusera på de delar som är kritiska för vår verksamhet och angripa de frågeställningar som våra chefer oftast brottas med. Genom arbetsrättsutbildningen har våra ledare fått ett bättre självförtroende att agera som chefer."

  Andreas Krantz, Manager Human Resources, Gate Gourmet Sweden AB
 • Systemstrategerna

  "För ett litet företag som oss är det suveränt att ha tillgång till ett så stort utbud av dokument och policyer som Edge HR erbjuder. Vi kan lita på att de alltid är korrekta och det är lätt att göra egna förändringar eller kompletteringar."

  Susanne Mellblom, Personalansvarig
 • Weber

  "Edge Chefsportal har frigjort tid från HR till att jobba med kvalificerade HR-frågor, samt gjort både cheferna och oss tryggare i att vi gör rätt, enhetligt och att vi arbetar effektivt med de mest förekommande HR-processerna."

  Helena Önneby, HR Business Partner
 • Stora Enso

  "Vi beställde utbildningen Grundläggande arbetsrätt med arbetsrättsexperten Lars Gellner. De personer vi hade kontakt med var mycket proffsiga, lyhörda och flexibla för våra önskemål."

  Jan Björklund, Utbildningschef
 • Munkfors kommun

  "Jag har gått Arbetsrättslig intensivutbildning och det var fantastiska utbildningsdagar. Jag fick bra inblick och kunskap i detta intressanta men svåra ämne. I mitt arbete som personalchef så har jag stor användning av det jag lärt mig."

  Maritha Lundström, Personalchef, Munkfors kommun
 • Emils måleri

  "Med alla dokument och processer inom personalområdet samlade på ett ställe spar vi både tid och pengar på att använda Edge HR:s webbtjänst Personal Bas."

  Jonas Emilsson, IT-ansvarig
 • Medborgarskolan

  "Fördelen med en företagsanpassad utbildning är flera. Bla a flexibilitet i genomförande avseende både form och plats, konstruktiva diskussioner i förväg gällande föreläsarens kompetens och direkt anpassad till vår verksamhet."

  Joakim Rosenqvist, Regionschef, Medborgarskolan region Ost
 • Glimstedt

  "Som arbetsrättsjurist på advokatbyrå ställs du ofta inför praktiska frågor. För mig har det blivit naturligt att i varje fråga börja med att söka i tjänsten Arbetsrätt Expert för att få ett underlag. Jag kan varmt rekommendera tjänsten till samtliga som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor."

  Christian Wahlström, Advokat, Advokatfirman Glimstedt
 • Lantbrukarnas Riksförbund

  "Genom Edge Chefsportal har vi både tydliggjort de HR-processer som redan fanns på plats och utvecklat nya sätt att arbeta. Det är ett användarvänligt verktyg som underlättar i våra chefers vardag och de vet nu på ett tydligare sätt vad som förväntas av dem."

  Malin Sätterström, HR-ansvarig, Lantbrukarnas Riksförbund
 • Luleå Energi

  "Med många olika yrkesgrupper i våra verksamheter underlättar Edge Lönevågen vårt arbete med analys för jämställda löner. Systemet är lättarbetat och enkelt att använda, kartläggningen förenklas med konsultstödet i form av mer objektivare bedömningar."

  Ann-Helene Willberg, Personalutvecklare, Luleå Energi